ἐγκέφαλος

in ε

COMPOUND: ἐγκέφαλος, -ον
CATEGORIZATION: A/N [P+N+Suf]
MEANING: ‘within the head; ‘brain’ (as Subst.) 
ETYMOLOGY: ἐν ‘in’ + noun root κεφαλ- (κεφαλή) ‘head’ + adj. suf. –ος, -ον
OCCURRENCE: Il. III, 300; VIII, 85; XI, 97; XII, 185; XVI, 347; XVII, 297; XX, 399; Od. IX, 290, 458; XIII, 395
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES:  also as Subst. ἐγκέφαλος, ου (sc. μυελός ‘marrow’) ‘brain’