ἐγχέσπαλος

in ε

COMPOUND: ἐγχέσπαλος, -ον  
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘wielding the spear’
ETYMOLOGY: ἐγχεσ- (ἔγχος, -εος) ‘spear, lance’ + verbal root παλ- (πάλλω) ‘sway, brandish’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 131; XIV, 449; XV, 605
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: