ἐννεάβοιος

in ε

COMPOUND: ἐννεάβοιος, –ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘worth nine beeves’
ETYMOLOGY: ἐννέα ‘nine’ + noun root βοϝ– (βοῦς, βοός) ‘ox’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. VI 236
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: