ἐπίτονος

in ε

COMPOUND: ἐπίτονος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: “on the stretch, strained, intense”
ETYMOLOGY: ἐπί ‘on, upon’ + verbal root τον– (τείνω) ‘stretch, strain‘ + adj. suf. –ος, –ον
OCCURRENCE: Od. XII, 423
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: In Homer ἐπίτονος is used as noun > ἐπίτονος (sc. ἱμάς), , a rope for stretching or tightening, back-stay of a mast.