ἐπηγκενίδες

in ε

COMPOUND: ἐπηγκενίδες, -αἱ
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘long planks bolted to the upright ribs of the ship’
ETYMOLOGY: ἐπί+ ‘upon’ + ἀγκών ‘bend of the arm, hence, elbow’,  ‘any nook or bend’ + suf. -ιδες
OCCURRENCE Od. V, 253
CASE: dat. f. pl.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadharaya
NOTES: