ἐπιήρανος

in ε

COMPOUND: ἐπιήρανος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING:pleasing, acceptable
ETYMOLOGY: ἐπι- (ἐπί) ‘upon’, intensifier in compounding + ἦρα = χάριν, ‘service, gratification’ + adj. suf. -νος
OCCURRENCE: Od. XIX, 343
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: