ἐπισφύρια

in ε

COMPOUND: ἐπισφύρια, -ων
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘leg-guards’
ETYMOLOGY: ἐπί ‘on, upon’ + noun root σφυρ– (σφυρόν, -οῦ) ‘ankle’ + adj. suf. -ιος, -ον
OCCURRENCE: Il. III, 331 XI, 18; XVI, 132; XIX, 370
CASE/GENDER/NUMBER: dat. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: the noun derives from the adjective ἐπισφύριος