ἐρί(γ)δουπος

in ε

COMPOUND: ἐρί(γ)δουπος, –ον
CATEGORIZATION: A [Part+N+Suf]
MEANING: ‘loud-sounding, thundering’
ETYMOLOGY: ἐρι- ‘very, much’ + noun root/stem δοῦπ(ο)- (δοῦπος) ‘any dead, heavy sound, thud’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 672 (ἐρίγδ-); VII, 411 (ἐρίγδ-); X, 329 (ἐρίγδ-); XI, 152 (ἐρίγδ-); XII, 235 (ἐρίγδ-); XIII, 154 (ἐρίγδ-); XV, 293 (ἐρίγδ-); XVI, 88 (ἐρίγδ-); XX, 50; XXIV, 323; Od. III, 399, 493; VII, 345; VIII, 465 (ἐρίγδ-); X, 515; XV, 112 (ἐρίγδ-), 146, 180 (ἐρίγδ-), 191; XX, 176, 189
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., dat. sg., dat. f. (target gender) sg., nom. pl., nom. m. pl., gen. m. pl., gen. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: also ἐρίγδουπος, -ον, with -γ- as linking element