ἐφέστιος

in ε

COMPOUND: ἐφέστιος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘at one’s own fireside, at home’
ETYMOLOGY: ἐφ- (ἐπί) ‘upon; in; at’ + noun stem ἑστί- (ἑστία, -ας – Ion. ἱστίη) ‘hearth of a house; the house itself, home’ + adj. suf. -ος, ον
OCCURRENCE: Il. II, 125; Od. III, 234; XXIII, 55
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-complement) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: