ἐχεπευκής

in ε

COMPOUND: ἐχεπευκής, -ές
CATEGORIZATION: A [V+ N+Suf]
MEANING: ‘sharp’
ETIMOLOGY: verbal root ἐχε- (ἔχω) ‘have, hold’ + noun root πευκ- (πεύκη, -ης) ‘pine’ + adj. suf. –ής, -ές
OCCURRENCE: Il. I, 51; IV, 129
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-Argument) – tatpuruṣa (V- governing)
NOTES: