ἐϋκλειής

in ε

COMPOUND: ἐϋκλειής, –ές, Ep. for εὐκλεής, –ές
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING:of good report, famous
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + *κλεƑες (κλέος, only nom. and acc. sg. and pl.) ‘good report, fame‘ + adj. suf. -ης, -ες 
OCCURRENCE: Il. VIII, 285; X, 281; XVII, 415
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. f. (target gender) pl., voc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: