ἐΰζυγος

in ε

COMPOUND: ἐΰζυγος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘well-benched’
ETYMOLOGY: ἐυ- (εὖ) ‘well’ + noun root/stem ζυγ(ο)– (ζυγός/ζυγόν, -οῦ) ‘yoke; bench’ + adj suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XIII, 116; XVII, 288
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: accent shift in compounding