ἑλικῶπις

in ε

COMPOUND: ἑλικῶπις,  -πιδος
CATEGORIZATION: A [V+N/V+Suf]
MEANING: ‘with rolling eyes, quick-glancing’
ETYMOLOGY: verbal root ἑλικ- (ἑλίσσω) + noun/verbal root ὠπ- (ὤ/ὄψ, -πός; ὄψομαι) + adj. f. suf. -ις, -ιδος  
OCCURRENCE: Il. I, 98
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES:  s. ἑλίκωψ