ἔκγονος

in ε

COMPOUND: ἔκγονος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘born of, sprung from’
ETYMOLOGY: ἐκ ‘ from‘ + noun root/stem γον(ο) (γόνος deverbal noun < γίγνομαι) ‘that which is begotten, child, offspring’ + adj. suf. -ος, –ον
OCCURRENCE: Il. V, 813; XX, 206; Od. III, 123; Od. XI, 236; XV, 225
CASE: nom. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadharaya
NOTES: