ἕκατος

in ε

COMPOUND: ἕκατος, -ου
CATEGORIZATION: N shortened from ἑκατηβόλος
OCCURRENCE: Il. I, 385; VII, 83; XX, 71, 295
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
NOTES: s. ἑκατηβόλος