ἠλίβατος

in η

COMPOUND: ἠλίβατος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+V+Suf]
MEANING: ‘high, steep’
ETYMOLOGY: verbal root ἠλι- (ἠλιτο-, ἤλιτον, ἀλιταίνω; =δυσ-) ‘sin or offend against’ + verbal root βα- (βαίνω) ‘go, come’ + adj suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XV, 273, 619; Od. XIII, 196
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) pl., nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: uncertain etymology