ἠϋγένειος

in η

COMPOUND: ἠϋγένειος, -ον  
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘of a lion, well-maned’
ETYMOLOGY: ἠϋ- (Ep. for εὐ) ‘well’+ noun root γένει- (γένειον, -ου) ‘part covered by the beard, chin’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XV, 275; XVII, 109; XVIII, 318
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: