ἰοειδής

in ι

COMPOUND: ἰοειδής, -ες
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘like the flower ἴον, purple’
ETYMOLOGY: noun stem ἰο- (ἴον) ‘violet’ + noun stem ειδ-ες (εἶδος) ‘form’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XI, 298; Od. V, 56; Od. XI, 107
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., gen. m. sing.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: in Hom. always of the sea