ἱππήλατος

in ι

COMPOUND: ἱππήλατος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘fit for horsemanship or driving’
ETYMOLOGY: noun root ἱππ- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root ἡλα- (ἐλαύνω) ‘drive, set in motion’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. IV, 607; Od. XIII, 242
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: lengthening -ε->-η- in compounding. See also ἱππηλάσιος and ἱππηλάτα