ἱππόδαμος

in ι

COMPOUND: ἱππόδαμος, -ον
CATEGORIZATION: A/N [N+V+Suf]
MEANING: ‘tamer of horses’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root δαμ- (δαμάω) ‘subdue, conquer’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 23, 60, 230; III, 127, 131, 237, 251, 343; IV, 80, 333, 352, 355, 370, 509; V, 415, 781, 849; VI, 299, 461; VII, 38, 361, 404; VIII, 71, 110, 194, 516, 525; IX, 51, 711; X, 424; XI, 450, 568; XII, 440; XIV, 10, 473; XVI, 717; XVII, 24, 230, 418; XIX, 237, 318; XX, 180; XXII, 161, 211; XXIII, 472; XXIV, 804; Od. III, 17, 181; XI, 300
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., gen. m. sg., dat. m. pl., acc. m. sg., acc. m. pl., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: