ἱππόμαχος

in ι

COMPOUND: ἱππόμαχος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘fighting on horseback, trooper’
ETYMOLOGY: noun stem ἱππο- (ἵππος) ‘horse’ + verbal root μαχ- (μάχομαι) ‘fight’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. X, 431
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: