ὀβριμοεργός

in ο

COMPOUND: ὀβριμοεργός , -όν
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘doing strong deeds, but always in bad sense, doing deeds of violence or wrong’
ETIMOLOGY: ὄβριμος, ον ‘strong, mighty’  + ἔργον ‘work’ + adj. suf. -ος , ον
OCCURRENCE Il. V, 403; XXII, 418
CASE: nom. ??? sing., acc. m. sing.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: