ὀβριμοπάτρη

in ο

COMPOUND: ὀβριμοπάτρη, -ης 
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘daughter of a mighty sire’
ETIMOLOGY: ὄβριμο-ς, ον ‘strong, mighty’ + πάτρ-  < πατήρ ‘father’ + adj. suf -η (ion.)
OCCURRENCE: Il. V, 747, VIII, 392; Od. I, 101; III, 135; XXIV, 540.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. sg., nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of Athena