ὀκτάκνημος

in ο

COMPOUND: ὀκτάκνημος , ον
CATEGORIZATION: A (Num.+N+Suf.)
MEANING: ‘eight-spoked’
ETIMOLOGY: ὀκτώ ‘eight’ (-ώ > -ά-) + κνήμη ‘spoke of a wheel’ + adj. suf. -ος , -ον
OCCURRENCE: Il. V, 723
CASE: acc. pl. n.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive (bahuvrihi), determinative 
NOTES: