ὑπείροχος

in υ

COMPOUND: ὑπείροχος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘prominent, eminent, distinguished above (others)’; also as proper name ‘Hypeirochus’
ETYMOLOGY: ὑπείρ (ep. for ὑπέρ) ‘over, above’ + verbal root οχ- (ἔχω) ‘have, hold’ + adj. suf. -ος, –ον
OCCURRENCE: Il. VI, 208; XI, 784;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya 
NOTES: att. ὑπέροχος