ὑποπλάκιος

in υ

COMPOUND: Ὑποπλάκιος, –η, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+suf]
MEANING: ‘Lying under Mount Placus’
ETYMOLOGY: ὑπό ‘under’ + noun root/stem πλάκ(ο)- (Πλάκος) ‘Mount Placus’ + adj. suf. –ιος, –ιη, ιον
OCCURRENCE: Il. VI 397
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: