ὑπουράνιος

in υ

COMPOUND: ὑπουράνιος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘under heaven, under the sky’
ETYMOLOGY: ὑπό ‘under’ + noun root οὐραν- (οὐρανός) ‘heaven’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. X, 212; XVII, 675; Od. IX, 264
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg., acc. n. sg., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: