ὑπωρόφιος

in υ

COMPOUND: ὑπωρόφιος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘under the roof’
ETYMOLOGY: ὑπό ‘under’ + noun root ὄροφ- (ὄροφος) ‘roof’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Il. IX, 640
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: