ὑψιπετήεις

in υ

COMPOUND: ὑψιπετήεις, -εσσα, -εν
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘high-flying, soaring’
ETIMOLOGY: ὕψι ‘on high, aloft’ + verbal root πετ- (πέτομαι) ‘fly’ + adj. suf. -εις, -εσσα, -εν
OCCURRENCE: Il. XXII, 308; Od. XXIV, 538
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: extended form of ὑψιπέτης, -ου ‘id.’ through the adj. suf. -εις, -εσσα, -εν