ὠκύαλος

in ω

COMPOUND: ὠκύαλος, -ον 
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘sea-swift, speeding over the sea’
ETYMOLOGY: adj. stem ὠκυ- (ὠκύς, -εῖα, -ύ) ‘quick’ + noun root ἁλ- (ἅλς, ἁλός) ‘sea’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XV, 705; Od. XII, 182; XV, 473
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., gen. (target gender) sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of a ship. S. Ὠκύαλος