ὠκύμορος

in ω

COMPOUND: ὠκύμορος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V/N+Suf]
MEANING: ‘quickly-dying, dying early’
ETYMOLOGY: adj. stem ὠκυ- (ὠκύς, -εῖα, -ύ) ‘quick’ + verbal/noun root μορ- (μείρομαι, ἔμμορε; μόρος) ‘receive as one’s portion; be decreed by fate’’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 417, 505; XV, 441, XVIII, 95, 458; Od. I, 266; IV, 346; XVII, 137; XXII, 75
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: superl. in Il. I, 505