παμμέλας

in π

COMPOUND: παμμέλας, -αινα, -αν
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘all-black’
ETΥMOLOGY: adj. stem παμ- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + μέλας, μέλαινα, μέλαν ‘black, dark’
OCCURRENCE: Od. III, 6; X, 525; XI, 33;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., acc. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: