ποικιλομήτης

in π

COMPOUND: ποικιλομήτης, ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘full of various wiles’
ETIMOLOGY: ποικίλος, -η, -ον ‘many-coloured, spotted, pied, dappled’ +μῆτις ‘wisdom, skill, craft’ + noun suf. -ης, -ου
OCCURRENCE: Il. XI, 482; Od. III, 163; VII, 168; XIII, 293; XXII, 115, 202, 281
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrihi 
NOTES: