λιγύφθογγος

in λ

COMPOUND: λιγύφθογγος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:‘clear-voiced’, as epith. of heralds
ETIMOLOGY: adj. stem λιγυ- (λιγύς) ‘clear, shrill’ + noun root/stem φθογγ(ο)- (φθόγγος) ‘any clear, distinct sound, esp. voice of men’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 50, 442; IX, 10; XXIII, 39; Od. II, 6.
CASE: dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: