εὐρυάγυια

in ε

COMPOUND: εὐρυάγυια, -ας      
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘with wide streets’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide’ + ἄγυια, -ας ‘street’
OCCURRENCE: Il. II, 12, 29, 66, 141, 329; IV, 52; IX, 28; XIV, 88; Od. IV, 246; VII, 80; XV, 384; XXII, 230
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.; acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: only nominative and accusative feminine singular attested