ἀγχέμαχος

in α

COMPOUND: ἀγχέμαχος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘fighting hand to hand’
ETYMOLOGY: ἀγχε- (=ἄγχι, with -ε- after τηλέμαχος) ‘near’ + verbal root μαχ- (μάχομαι) ‘fight’+ adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 5; XVI, 272; XVII, 165
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.; gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: the second member is not a free word in Greek. S. ἀγχιμαχητής