νεφεληγερέτα

COMPOUND:νεφεληγερέτα
CATEGORIZATION: A (N+V+Suf.)
MEANING: ‘cloud-gatherer’ of Zeus (cf. Liddell-Scott)
ETIMOLOGY:νεφέλη ‘cloud’ + ἀγείρω ‘to gather together’ + adj. suf. -τα  Epic for -της (cf. Liddel-Scott, Chantraine)
OCCURRENCE Od. V, 21
CASE: nominative singular
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: subordinative (tatpurusa)
NOTES:

Tag:

admin